W imieniu redakcji życzenia składają: Piotr Kołodziejczyk-Wlaściciel stacji oraz redaktorzy Lidia Mikocka-Rosińska i Mateusz Okrutny.