Dan Zamoyski Polski Arytsokrata potomek rodu Zamoyskich obecnie zamieszkujacy w Wielkiej Brytanii, przybył na zaproszenie Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia. Podczas konferencji wypowiadał sie na temat osiagnieć rzedstawicieli swojej rodziny przed odzyskaniem Niepodległosci, podczas jej odzyskiwania i po jej odzyskaniu. Serdecznie zapraszamy.