W imieniu Stowarzyszenia życzenia składa Rzecznik Prasowy Małgorzata Jaroszek