W programie redaktora Kołodzieczyka gościem jest znana na całym świecie wykładowczyni Uniwerstytetu w Abu-Dhabi, a także pochodząca z Radomia artystka, Katarzyna Dzikowska. Program zarejestrowano podczas otwarcia jej unikatowej wystawy w Warszawie.