Radomskie struktury Konfederacji zaprezentowały kandydatów do Parlamentu. Przedstawiono kandydatów z miejsc pierwszego drugiego i trzeciego.