W dzisiejszym odcinku między innymi o Światowym zjeździe Polonii w Warszawie, a także o pierwszym Polonijnym Kandydacie do Polskiego Parlamentu. Serdecznie zapraszamy.