WICEWOJEWODA MAZOWIECKI ARTUR STANDOWICZ W DNIU 15.03.2023 WRĘCZYŁ MIESZKAŃCOM RADOMIA ODZNACZENIA PAŃSTWOWE NADANE PRZEZ PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDĘ. POD RELACJĄ VIDEO PRZEDSTAWIAMY LISTĘ ODZNACZONYCH

1.         Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

– za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

odznaczona została pani Józefa Goryca

–  odznaczenie odebrał syn, pan Zbigniewa Goryca

2.         Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

– za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

odznaczona została pani Teodora Gaca

3.         Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

– za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

odznaczony został pan Ryszard Kurasiewicz

–  odznaczenie odebrała córka, pani Aneta Bińkowska

4.         Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

– za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

odznaczona została pani Stanisława Lis

5.         Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

– za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

odznaczony został pan Andrzej Ryszard Matysiak

6.         Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

– za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

odznaczony został pan Władysław Pająk

7.         Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

– za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,

za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

odznaczony został pan Henryk Leszek Szczęsny

8.         Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

– za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

odznaczony został pan Jerzy Wojciech Wdowiak

9.         Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

– za zasługi dla Niepodległej

odznaczony został pan Jerzy Ryszard Kłosowski

–  odznaczenie odebrała córka, pani Małgorzata Ochacka