Radom fotografią stoi. Jest wiele miejsc w tym mieście, które gwarantują mieszkańcom wizualną ucztę.

 

Dom Kultury Idalin przy ulicy Bluszczowej 4/8 zaprosił wszystkich zainteresowanych na wystawę Leszka Jastrzębiowskiego.”Między czasem, a czasem”. Otwarcie wystawy nastąpiło 27 października 2022 roku o godzinie 18.00. Przybyło wielu gości. Toczyły się zacięte rozmowy nad istotą pokazania momentu mijającego czasu.

Sam artysta wspominał, iż „czas jest miarą zmian i podstawowym źródłem informacji na temat np. właściwości zjawiska ruchu. W fizyce ruch definiujemy jako przemieszczanie się obiektu względem jakiegoś układu odniesienia. Jeżeli nastąpiła zmiana położenia, zaistniał ruch, to oznacza, że musiał upłynąć jakiś czas.”

Zauważmy, że czas jest parametrem, który nierozłącznie towarzyszy fotografii. Wykorzystuje się go jako jednej z trzech składowych prawidłowej ekspozycji. Oprócz tego ma ogromne znaczenie w fotografii analogowej podczas wywoływania i utrwalania obrazu.

Jako, że zazwyczaj w fotografii ruch wybranego obiektu pokazuje się poprzez jego zamrożenie bądź rozmycie, Pan Leszek szukał własnego, oryginalnego sposobu na przedstawienie tego zjawiska. Czy udało mu się tego dokonać? Sprawdźcie sami. Wystawę można oglądać do 24 listopada bieżącego roku..

Leszek Jastrzębiowski jest czynnym członkiem Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego od 1985 roku. Rolę prezesa nieprzerwanie pełnił od 1996 do 2022 roku. Na swoim koncie ma kilka wystaw indywidualnych oraz kilkadziesiąt zbiorowych.