W dzisiejszym odcinku redaktor Piotr Kołodziejczyk, który świeżo wrócił ze szpitala skomentuje dla Państwa najciekawsze wydarzenia nijającego tygodnia.